Mladinski center Kotlovnica Kamnik

Kjer se žge!

december 2018
PO TO SR ČE PE SO NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


6. Festival Svobodne Video Produkcije

Projekt Večgeneracijski center Ljubljana v letu 2018 Mladinski center Kotlovnica Kamnik +386 41 360 399 +386 1 839 76 06 Fužine 10 Kamnik 1241

Projekt Večgeneracijski center Ljubljana v letu 2018

Projekt Večgeneracijski center Ljubljana v letu 2018

S februarjem 2018 so se pod okriljem Mladinskega centra Kotlovnica na območju Kamnika pričele odvijati brezplačne aktivnosti, ki so namenjene predvsem otrokom, mladim in starejšim iz socialno ogroženih okolij ter brezposelnim.

 

 

 


             


 

V letu 2018 se je MC Kotlovnica pridružil projektu Večgeneracijski center Ljubljana (VGC), ki deluje pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana.

VGC predstavlja osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin in posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih.

    

Projekt, ki ga je že v lanskem letu izvajal Zavod Oreli, se letos nadaljuje s številnimi delavnicami

za MLADE:

ustvarjalne delavnice – kreativno druženje za otroke in mladino ter osnovnošolska ustvarjalna delavnica svetlobe in zvoka,

kulturni dogodki za otroke in mladino – delavnica priprave impro nastopa, mala šola organizacije impro dogodkov ter osnovnošolska delavnica ustvarjanja in organiziranja dogodka,

za STAREJŠE:

skupine za samopomoč – skupina za dvig kvalitete življenja in ohranjanje aktivnih socialnih mrež za starejše ter srečanja svojcev nepokretnih oseb,

vodeno sodelovanje starejših pri skupnostih aktivnostih – medgeneracijska srečanja skupine za aktivno starost,

predavanja na različne tematike (komunikacija, digitalna pismenost, socialna omrežja …) – delavnice uporabe računalnika in pametnega telefona,

za BREZPOSELNE:

usposabljanja na temo informacijsko-komunikacijskih tehnologij – delavnica spletnih tehnologij;

delavnica priprave poslovnega modela – preverjanje poslovne ideje in ugotavljanje potenciala za samostojno pot.

 

Delavnice bodo potekale skozi celotno leto, bolj podroben program pa bom sproti objavljali na spletni strani MC Kotlovnica.

 


CILJI PROJEKTA:

 • spodbujanje socialnega vključevanja,
 • dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin,
 • opolnomočenje z znanji in veščinami za samostojno in kvalitetno življenje,
 • dvig kakovosti življenja,
 • informiranje in svetovanje,
 • medsebojno druženje in srečevanje,
 • medgeneracijsko in medkulturno povezovanje.

 

CILJNE SKUPINE:

 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,
 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz the družin.

Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru projekta Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

9. Prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine.

9.1 Prednostna naložba: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

9.1.3 Specifični cilj: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

 

Projekt podpirajo tudi Mestna občina Ljubljana, občina Kamnik, občina Vrhnika, občina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – eu-skladi.si

 

+386 41 360 399 +386 1 839 76 06 Mladinski center Kotlovnica Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik.
Sporoči še prijateljem: