Mladinski center Kotlovnica Kamnik

Kjer se žge!

oktober 2018
PO TO SR ČE PE SO NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zaposlitev mladinskega delavca v Mladinskem centru Kotlovnica Mladinski center Kotlovnica Kamnik +386 41 360 399 +386 1 839 76 06 Fužine 10 Kamnik 1241

Zaposlitev mladinskega delavca v Mladinskem centru Kotlovnica

Zaposlitev mladinskega delavca v Mladinskem centru Kotlovnica

V sklopu javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, ki ga je v lanskem letu razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, smo v Zavodu Mladinski center Kotlovnica Kamnik pridobili sredstva za zaposlitev ene osebe na področju mladinskega dela.

 

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev mladih, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih od 15 do vključno 29 let na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

V času trajanja operacij za osem mesecev bo v obdobju od 1. 2. 2018 do 31. 10. 2018 skupaj zaposlenih 113 mladih na projektnem delovnem mestu mladinski delavec, 47 v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 66 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija, kamor spada tudi Kamnik, bo v 43 organizacijah zaposlenih 66 mladinskih delavcev. Od tega jih bo 46 zaposlenih v Ljubljani, po 5 v Ajdovščini in Kopru, po 2 v Idriji, Kranju in Škofji Loki ter po 1 v Domžalah, Medvodah, Portorožu in Kamniku.

Mladinski delavci bodo v organizacijah v javnem interesu v mladinskem sektorju sodelovali in se usposabljali oziroma opravljali vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

                

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – eu-skladi.si

 


Rezultati javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« [Internet]: [Citirano 14. 3. 2018].

Dostopno na: http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/doc/JR_AD_2016/JR_ZMD_Informacija_o_rezultatih_javnega_razpisa.pdf

 

Sporoči še prijateljem: