1. nagrada v okviru StimulArt Award natečaja

1. nagrada v okviru StimulArt Award natečaja 2022-03-08T11:44:00+02:00 1. nagrada v okviru StimulArt Award natečaja

Zaključna konferenca projekta StimulArt

V začetku prejšnjega tedna se je odvila zaključna konferenca projekta StimulArt (Stimulating CCI in mid-sized urban centers to boost competitiveness), ki  so se je udeležili trije predstavniki različnih organizacij (Anej Ivanuša – Zavod za turizem in šport Kamnik, Gašper Selko - Zavod Mladinski center Kotlovnica, Urban Kavka - Skupina Štajn). Na srečanju projektnih partnerjev v mestu Jaszbereny (Madžarska), kjer je potekalo zaključno partnersko srečanje s konferenco so bili predstavljeni rezultati projekta ter dobre prakse s področja kulturnih in kreativnih industrij.

Foto: Gábor Demeter

Strokovna konferenca je predstavila možnosti za trajnostni razvoj kulturnih in ustvarjalnih virov ter skupnosti v malih in srednje velikih mestih ter na njihovem širšem območju. Domače in mednarodne dobre prakse so pokazatelj, kako lahko kulturne in ustvarjalne dejavnosti postanejo ključna priložnost za mesto in njegovo regijo, okrepijo njegovo skupnost  ter hkrati zagotovijo izboljšanje delovnega okolja za ustvarjalce. Projekt je povezal pet partnerskih mest, Jászberény, Kamnik, Vittorio Veneto, Amberg in Naumburg.

Znotraj projekta je potekal tudi natečaj StimulArt Award« z naslovom »Natečaj za inovativno storitveno izkušnjo pod sloganom Spreminjanje povprečnih vsakodnevnih storitev v kreativne potrošniške izkušnje«, kjer so lahko lokalni umetniki/podjetja predstavili svoje delo in inovativen pristop v času COVIDA ter pojasnili, v čem se je njihovo delo nadgradilo in razlikovalo od prej. Gašper Selko je med štirimi ostalimi aktivnostmi zastopal naš projekt z naslovom »Vzpostavitev infrastrukture za digitalno izvedbo dogodkov, delavnic in srečanj.« V prezentaciji je orisal delovanje in aktivnosti našega mladinskega centra v preteklih dveh letih in razvoj digitalne infrastrukture, ki je ohranila in obogatila lokalno kulturno okolje. Kmalu se je pokazalo, da presega zgolj možnosti uporabe v naši organizaciji pri izpeljavi programov, zato je začela vzbujati zanimanje drugih organizacij in posameznikov v lokalnem, nacionalnem in celo mednarodnem okolju. Z digitalno infrastrukturo in znanjem smo sodelovali s posamezniki, javnimi zavodi, šolami, občino in mednarodnimi organizacijami pri izpeljavi njihovih programov in s tem tudi njihovim uporabnikom. Naš angažma in razvoj digitalne infrastrukture je prepričal ostale deležnike, s tem pa smo si prislužili 1. mesto v okviru natečaja StimulArt Award. Velika zahvala pa gre tudi Domu kulture Kamnik in Kulturnemu društvu Priden možic za pomoč pri nagrajenem projektu.

Foto: Mladinski center Kotlovnica