Naredimo Kreativno četrt Barutana

Naredimo Kreativno četrt Barutana 2023-06-14T14:02:00+02:00 Naredimo Kreativno četrt Barutana

V Zavodu Mladinski center Kotlovnica začenjamo s projektom, imenovanim Naredimo Kreativno četrt Barutana

Projekt aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) poteka v okviru programa EU Erasmus+ v letu 2023 (EAC/A10/2022), ki ga podpira Evropska komisija. Cilj projekta je, da preko strukturiranega dialoga z odločevalci in skupnostjo spodbudimo razvoj kreativno-družbenega-kulturnega centra, da bi na ostankih nekdanje kamniške smodnišnice popularizirali prostor, vanj umestili programske vsebine za mlade in izdelali smernice za odločevalce. Projekt, ki bo potekal naslednjih deset mesecev, naslavlja potrebo mladih po prostoru, namenjenem ustvarjalnemu in aktivnemu preživljanju prostega časa, in hkrati širi prostor za aktivno udejstvovanje in participacijo v lokalni skupnosti, predvsem preko spodbujanja k zagovorništvu in strukturiranju idej v odnosu do odločevalcev.

Na potrebe po infrastrukturi za dejavnosti mladinskih organizacij in mladih bo projekt odgovoril s pomočjo treh glavnih aktivnosti. Izvedel se bo študijski obisk in ogled dobre prakse v tujini, sledila bo priprava spletne strani, kjer bodo na enem mestu zbrane ideje za potencial in razvoj prostora v obliki baze znanja, projekt pa se bo zaključil s pripravo Okrogle mize: Kaj je KČB in kaj bo KČB?, kjer bodo predstavljene smernice za odločevalce.

Prijazno vabljeni, da v naslednjih desetih mesecih spremljate izvajanje projekta in se pridružite kateri izmed načrtovanih aktivnosti. Pri tem še posebno spodbujamo nove aktivne mlade, ki smo jih z zasnovo projekta uspeli nagovoriti in bi želeli sodelovati pri razvoju skupnostnega prostora Kreativne četrti Barutana.

 

„Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali zavoda MOVIT - Zavod za razvoj mobilnosti mladih. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.“

 


Sorodne vsebine
Okrogla miza o mladinski viziji razvoja Kreativne četrti Barutana

Okrogla miza o mladinski viziji razvoja Kreativne četrti Barutana

20. 3. 2024

V Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik je v torek, 19. marca 2024, potekala okrogla miza z naslovom »Kaj je KČB in kaj bo KČB?« oziroma predstavitev projekta Naredimo kreativno četrt Barutana.

Preberi več →

Mladinska idejna vizija razvoja Kreativne četrti Barutana

Mladinska idejna vizija razvoja Kreativne četrti Barutana

19. 3. 2024

Pričujoče smernice odgovarjajo na vprašanje: »Kako KČB vidijo mladi?« oziroma: »Kakšna je vizija KČB v očeh mladih?«.

Preberi več →

Študijski obisk družbenega centra Rojc v Puli

Študijski obisk družbenega centra Rojc v Puli

12. 7. 2023

V petek, 16. 6. 2023, smo se v sklopu projekta Naredimo Kreativno četrt Barutana odpravili na študijski obisk v Pulo. Za prvo aktivnost znotraj projekta Erasmus+ je bil namreč načrtovan ogled...

Preberi več →