Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih - pilotni projekt

Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih - pilotni projekt 2024-07-10T11:52:00+02:00 Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih - pilotni projekt

V Mladinskem centru Kotlovnica smo začeli z izvajanjem novega projekta, ki bo mlade ozavestil o problematiki prekarnosti in jih opolnomočil na trgu dela

Mladi so ob vstopu na trg dela bolj podvrženi prekarnim oblikam dela kot druge starostne skupine. V Mladinskem centru Kotlovnica bomo zato v sklopu novega projekta, ki ga sofinancira Evropska unija, vzpostavili podporno okolje, ki bo mlade opremil z znanjem o pasteh prekarnosti in o njihovih pravicah na trgu dela. Pomoč in podporo bomo nudili z izvajanjem usposabljanj, nudenjem svetovanj in z dodatno individualno podporo pri soočanju s preprekami in pri iskanju izhoda iz prekarnosti. S projektom se bo povečala varnost mladih na trgu dela.

Trajanje projekta: 1. 6. 2024–31. 12. 2026

Vrednost naložbe: 87.060,40 €. EU sofinanciranje: 34.824,16 €.

Več na spletnem portalu evropskasredstva.si

 

Ilustracija: Michał Moskal


Preberite tudi
Razpis za VODJO PILOTNEGA PROJEKTA: “Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIH”

Razpis za VODJO PILOTNEGA PROJEKTA: “Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIH”

10. 5. 2024

Zaposlitev mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta na operaciji sklopa B javnega razpisa »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Preberi več →