Lokalna akcijska skupina

Lokalna akcijska skupina 2021-03-17T11:16:00+02:00 Lokalna akcijska skupina

Izvajanje aktivnosti s področja preprečevanja zasvojenosti

PROGRAM

 

ENKRATNA FINANČNA POMOČ ŠOLAM (poziv)
Finančna sredstva, namenjena šolam za financiranje obstoječih programov z namenom kontinuitete ali izvedbi že obstoječih dogovorov med šolami in posameznimi izvajalci.

POZIV ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (poziv)
Podpiranje projektov nevladnih organizacij. Tovrstni projekti zajamejo tako mlade, ki so udeleženci projektov, kot tudi organizacije, ki z zasnovo in ustvarjanjem projektnih aktivnosti premišljujejo in debatirajo o problematiki ter ji namenjajo večjo pozornost. Prav tako pa tematiko zasvojenosti od drog ponašajo v prosti čas mladine in jim jo s tem približujejo na bolj sproščen način kot v šolah.

RAZISKAVA/ANKETA
Anketiranje mladih med 18. in 29. letom na področju zasvojenosti, anketa bo primerljiva z do sedaj izvedenimi za lažjo primerjavo. Rezultate teh anket bomo predstavili na posvetu.

NATEČAJ (klik do natečaja 2023)
Z namenom vključenosti mladih in vidnostjo problema zasvojenosti izvajamo likovni natečaj na temo zasvojenosti in po izboru komisije najboljše/ša dela priredimo v obliko plakata in jih v omejenem številu razobesili po plakatnih mestih.

PREVENTIVNE DELAVNICE PO OŠ
S pomočjo strokovnih sodelavk pripravjamo in izvajamo šolski mladini namenjeno serijo preventivnih delavnic, ki bodo po dogovoru gostovale po vseh kamniških šolah.

PREVENTIVNI DOGODKI DROGARTA
Organizacija prisotnosti Drogarta na vsaj enem dogodku, ki se ga udeležujejo mladi, z namenom seznanjanja čim širšega kroga mladih o pasteh zasvojenosti z drogami, tudi ne šolajoče se mladine.

VZGOJA ZA NE-ODVISNOST (izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov)
Namen opolnomočiti starše na področju razvojnih potreb otroka in mladostnika, prepoznavanja zasvojenosti, primarna preventiva. Trije izobraževalni dogodki z naslednjih področij: vzgoja, zasvojenost z elektronskimi napravami, problematika drog.

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Izvedba posveta za osnovnošolske ter srednješolske delavce, predstavnike občine, predstavnike policije, CSD in zdravstva. Namen srečanja je poglabljanje njihovega znanja o tej tematiki in spodbujanje razprave ter sodelovanja med institucijami.

 

Projekt LAS podpira občina Kamnik


Sorodne vsebine
Izbrana dela natečaja LAS - mladinski likovni natečaj Svoj? Nesvoj? Zasvojen? - 2023

Izbrana dela natečaja LAS - mladinski likovni natečaj Svoj? Nesvoj? Zasvojen? - 2023

11. 12. 2023

Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik je z namenom večje vključenosti mladih in večanjem vidnosti problematike zasvojenosti tudi letos povabila mlade v občini Kamnik na sodelovanje v...

Preberi več →

Svoj? Nesvoj? Zasvojen? - mladinski likovni natečaj 2023

Svoj? Nesvoj? Zasvojen? - mladinski likovni natečaj 2023

8. 11. 2023

Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik z namenom večje vključenosti mladih in večanjem vidnosti problematike zasvojenosti vabi na sodelovanje k likovnem natečaju na temo zasvojenosti.

Preberi več →

Odkrito o duševnem zdravju otrok in mladostnikov

Odkrito o duševnem zdravju otrok in mladostnikov

8. 11. 2023

Pri otrocih in mladostnikih opažamo pogostejše težave na področju duševnega zdravja. Tesnoba, zavračanje šole, panični napadi, psihosomatske motnje, motnje hranjenja,...

Preberi več →

Komunikacija z otrokom in mladostnikom

Komunikacija z otrokom in mladostnikom

25. 9. 2023

Predavanje za starše

Preberi več →

Družinska e-pravila

Družinska e-pravila

25. 9. 2023

Interaktivno predavanje za starše na temo varne in uravnotežene uporabe naprav.

Preberi več →

Predavanja za starše – Komunikacija z otrokom in mladostnikom

Predavanja za starše – Komunikacija z otrokom in mladostnikom

26. 10. 2022

Predavanje poteka v organizaciji LAS Občine Kamnik in v sodelovanju z Zavodom Mind.

Preberi več →

Predavanja za starše – Družinska e-pravila

Predavanja za starše – Družinska e-pravila

12. 10. 2021

Spletno predavanje poteka v organizaciji LAS Občine Kamnik in v sodelovanju z Logout.

Preberi več →

Predavanja za starše – Kako se z najstnikom pogovarjati o drogah

Predavanja za starše – Kako se z najstnikom pogovarjati o drogah

12. 10. 2021

Spletno predavanje poteka v organizaciji LAS Občine Kamnik in v sodelovanju z DrogArt.

Preberi več →

Predavanja za starše – Komunikacija z otrokom in mladostnikom

Predavanja za starše – Komunikacija z otrokom in mladostnikom

12. 10. 2021

Spletno predavanje poteka v organizaciji LAS Občine Kamnik in v sodelovanju z Zavodom Mind.

Preberi več →