Obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov 2021-03-17T12:11:00+02:00

Upravljavec vaših osebnih podatkov je:
Zavod mladinski center Kotlovnica Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik (v nadaljevanju MCK).

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je: Goran Završnik, info@kotlovnica.si.

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše podatke (ime, priimek, elektronska pošta, letnica rojstva) obdelujemo z namenom zagotavljanja storitev mladinskega dela in upravljanja z rezervacijskim sistemom. V primeru uporabe sistema spletne rezervacije, boste na elektronski naslov prejeli potrdilo o rezervaciji ter obvestila povezana z dogodkom (sprememba časa, lokacije, nastopajočih,..). V nujnejših primerih tudi obvestila povezana s programom ali delovanjem MCK.
V primeru aktivne udeležbe mladinskega programa, bodo vaši podatki zbrani za namen vodenja statistik o izvajanih aktivnostih. Podatki uporabljeni v končnih ali vmesnih poročilih financerjem ne vsebujejo osebnih podatkov, ki izhajajo iz sistema Evidenčnik™ 2.0.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo: ime, priimek, naslov vaše elektronske pošte, letnica rojstva.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov MCK, v konkretnem primeru zgolj ponudnik storitev spletnega gostovanja ter sistema Evidenčnik™ 2.0.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani oz. do vašega preklica. Po tem času jih bomo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih pravic, trajno izbrisali.

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

pravica do vpogleda in popravka,
pravica do blokiranja,
pravica do izbrisa ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
pravica do podaje ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vse vaše pravice boste najlažje uveljavili tako, da nam posredujete svojo zahtevo na: info@kotlovnica.si ali po pošti na naš sedež.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.

V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.