Študijski obisk družbenega centra Rojc v Puli

Študijski obisk družbenega centra Rojc v Puli 2023-07-12T14:16:00+01:00 Študijski obisk družbenega centra Rojc v Puli

V petek, 16. 6. 2023, smo se v sklopu projekta Naredimo Kreativno četrt Barutana odpravili na študijski obisk v Pulo. Za prvo aktivnost znotraj projekta Erasmus+ je bil namreč načrtovan ogled dobre prakse iz tujine, ogledali pa smo si delovanje Družbenega centra Rojc (Društveni centar Rojc).

Skupnostni center se nahaja v središču Pule, v stavbi, ki je bila zgrajena leta 1870, dolgo časa pa je služila kot vojašnica. Danes v prostorih in v notranjem dvorišču zgradbe deluje 108 civilnodružbenih društev s področja kulture, športa, psihosocialnega varstva in zdravja, otrok in mladine, skrbi za ljudi s posebnimi potrebami, varstva okolja, tehnike, narodnih manjšin in drugih dejavnosti, ki so z lastnimi močmi in sredstvi uredila prostore in s tem nekdanji vojašnici dala novo življenje. V preobrazbi stavbe v javni prostor preko skupnostne iniciative smo prepoznali zanimivo vzporednico z našim delom.

Znotraj našega obiska DC Rojc smo pobliže spoznali delovanje več organizacij in si ogledali njihove prostore: obiskali smo Metamedijo, ki v sodelovanju z mladimi spodbuja umetniške in kulturne pobude na področju novih medijskih umetnosti in tehnologij, ter okoljsko organizacijo Zelena Istra, znotraj katere se je razvil tudi Repair Cafe, imenovan Radiona Re – Gepetto, kjer lahko občani brezplačno popravljajo predmete in svoje naprave po načelu »naredi sam«. Predstavili so nam tudi celotno delovanje DC Rojc; od njegove zgodovine, vizije, sodelovanja s skupnostjo in občino, ustanovitev in delovanje Radia Rojc ter Zveze društev Rojc, do njihovih načrtov za razvoj v prihodnosti. Obisk nam je ponudil uvid v delovanje tovrstnih prostorov ter pokazal pomen sodelovanja, soustvarjanja in krepitve dialoga med različnimi akterji - med kreativnimi posamezniki, ki prinašajo nove pobude, z organizacijami, skupnostjo in mestom. Ta povezovanja potekajo na lokalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. S svojim delovanjem DC Rojc opozarja na pomen tovrstnih prostorov v sedanji družbi, s čimer služi kot dobra pobuda za razvoj kamniške Kreativne četrti Barutana.

S projektom Naredimo Kreativno četrt Barutana nadaljujemo naslednji teden, kjer bomo na podlagi pridobljenega znanja študijskega obiska v Puli diskutirali o uporabni vrednosti spoznanih dobrih praks DC Rojc z razmislekom o konkretnih možnostih razvoja nekdanje kamniške smodnišnice ter oblikovali strategijo nadaljnega dela. Razvoj projekta spremljajte na spletni strani Mladinskega centra Kotlovnica ter na strani https://barutana.si/.

 

„Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali zavoda MOVIT - Zavod za razvoj mobilnosti mladih. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.“

 

 


Sorodne vsebine
Naredimo Kreativno četrt Barutana

Naredimo Kreativno četrt Barutana

14. 6. 2023

V Zavodu Mladinski center Kotlovnica začenjamo s projektom, imenovanim Naredimo Kreativno četrt Barutana

Preberi več →