Študijski obisk družbenega centra Rojc v Puli

Študijski obisk družbenega centra Rojc v Puli 2023-07-12T14:16:00+02:00 Študijski obisk družbenega centra Rojc v Puli

V petek, 16. 6. 2023, smo se v sklopu projekta Naredimo Kreativno četrt Barutana odpravili na študijski obisk v Pulo. Za prvo aktivnost znotraj projekta Erasmus+ je bil namreč načrtovan ogled dobre prakse iz tujine, ogledali pa smo si delovanje Družbenega centra Rojc (Društveni centar Rojc).

Skupnostni center se nahaja v središču Pule, v stavbi, ki je bila zgrajena leta 1870, dolgo časa pa je služila kot vojašnica. Danes v prostorih in v notranjem dvorišču zgradbe deluje 108 civilnodružbenih društev s področja kulture, športa, psihosocialnega varstva in zdravja, otrok in mladine, skrbi za ljudi s posebnimi potrebami, varstva okolja, tehnike, narodnih manjšin in drugih dejavnosti, ki so z lastnimi močmi in sredstvi uredila prostore in s tem nekdanji vojašnici dala novo življenje. V preobrazbi stavbe v javni prostor preko skupnostne iniciative smo prepoznali zanimivo vzporednico z našim delom.

Znotraj našega obiska DC Rojc smo pobliže spoznali delovanje več organizacij in si ogledali njihove prostore: obiskali smo Metamedijo, ki v sodelovanju z mladimi spodbuja umetniške in kulturne pobude na področju novih medijskih umetnosti in tehnologij, ter okoljsko organizacijo Zelena Istra, znotraj katere se je razvil tudi Repair Cafe, imenovan Radiona Re – Gepetto, kjer lahko občani brezplačno popravljajo predmete in svoje naprave po načelu »naredi sam«. Predstavili so nam tudi celotno delovanje DC Rojc; od njegove zgodovine, vizije, sodelovanja s skupnostjo in občino, ustanovitev in delovanje Radia Rojc ter Zveze društev Rojc, do njihovih načrtov za razvoj v prihodnosti. Obisk nam je ponudil uvid v delovanje tovrstnih prostorov ter pokazal pomen sodelovanja, soustvarjanja in krepitve dialoga med različnimi akterji - med kreativnimi posamezniki, ki prinašajo nove pobude, z organizacijami, skupnostjo in mestom. Ta povezovanja potekajo na lokalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. S svojim delovanjem DC Rojc opozarja na pomen tovrstnih prostorov v sedanji družbi, s čimer služi kot dobra pobuda za razvoj kamniške Kreativne četrti Barutana.

S projektom Naredimo Kreativno četrt Barutana nadaljujemo naslednji teden, kjer bomo na podlagi pridobljenega znanja študijskega obiska v Puli diskutirali o uporabni vrednosti spoznanih dobrih praks DC Rojc z razmislekom o konkretnih možnostih razvoja nekdanje kamniške smodnišnice ter oblikovali strategijo nadaljnega dela. Razvoj projekta spremljajte na spletni strani Mladinskega centra Kotlovnica ter na strani https://barutana.si/.

 

„Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali zavoda MOVIT - Zavod za razvoj mobilnosti mladih. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.“

 

 


Sorodne vsebine
Okrogla miza o mladinski viziji razvoja Kreativne četrti Barutana

Okrogla miza o mladinski viziji razvoja Kreativne četrti Barutana

20. 3. 2024

V Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik je v torek, 19. marca 2024, potekala okrogla miza z naslovom »Kaj je KČB in kaj bo KČB?« oziroma predstavitev projekta Naredimo kreativno četrt Barutana.

Preberi več →

Mladinska idejna vizija razvoja Kreativne četrti Barutana

Mladinska idejna vizija razvoja Kreativne četrti Barutana

19. 3. 2024

Pričujoče smernice odgovarjajo na vprašanje: »Kako KČB vidijo mladi?« oziroma: »Kakšna je vizija KČB v očeh mladih?«.

Preberi več →

Naredimo Kreativno četrt Barutana

Naredimo Kreativno četrt Barutana

14. 6. 2023

V Zavodu Mladinski center Kotlovnica začenjamo s projektom, imenovanim Naredimo Kreativno četrt Barutana

Preberi več →