Vpogled duše v Kotlovnici

Vpogled duše v Kotlovnici 2023-11-13T11:27:00+02:00 Vpogled duše v Kotlovnici

Razstava mladega kamniškega fotografa Blaža Pluta

Mnogi verjamejo, da so oči ogledalo duše. Oči naj bi razkrivale tisto, kar posameznik s
položajem telesa, gestikulacijo, mimiko zavedno ali nezavedno skuša zakriti. Z očmi in
pogledom naj bi najceloviteje in najbolj prvinsko izražali čustva – ljubezen, jezo, strah, žalost,
sram idr. Vsekakor pa se v njih vidi naše razpoloženje, misli. V povezavi z napisanim lahko
stopaje korak naprej trdimo celo, da se v naših očeh zrcali naša preteklost – skupek izkušenj
in preizkušenj, ki smo jih doživeli, determinirajo izrazno podobo naših oči. Pripovedujejo
zgodbo osebnosti posameznika.
Blaž Plut, mladi kamniški fotograf, na razstavi prikazuje serijo fotografij, prek katerih se vrača
k temeljnemu in enemu najstarejših ikonografskih motivov – portretu. Pri tem se osredišča
na podobi očesa, ki zaradi unikatnosti roženice sam po sebi predstavljan zanimiv likovni
motiv.

Anže Slana je v spremni besedi zapisal: "Mnogi verjamejo, da so oči ogledalo duše. Oči naj bi
razkrivale tisto, kar posameznik s položajem telesa, gestikulacijo, mimiko zavedno ali nezavedno
skuša zakriti. Z očmi in pogledom naj bi najceloviteje in najbolj prvinsko izražali čustva – ljubezen, jezo, strah,
žalost, sram idr. Vsekakor pa se v njih vidi naše razpoloženje, misli. V povezavi z napisanim
lahko stopaje korak naprej trdimo celo, da se v naših očeh zrcali naša preteklost – skupek
izkušenj in preizkušenj, ki smo jih doživeli, determinirajo izrazno podobo naših oči.
Pripovedujejo zgodbo osebnosti posameznika.
O osebnosti pove veliko tudi, kako oseba rabi svoj pogled. Z njim lahko boža, tepe. Lahko
se jezi, laže, se smeji. Pogledi sogovornika v pogovoru izražajo marsikaj – podrejenost,
zanimanje ali zdolgočasenost, opaziti je, kdaj razmišlja, ali vzpostavlja očesni stik ipd. Oči
predstavljajo človekov naraven refleks na okolico. Fotografska razstava se vrača k temeljnemu
in enemu najstarejših ikonografskih motivov – portretu – in motivno sledi stari evropski
tradiciji prikazovanja. Avtor se je poslužil formalnega vidika upodobitve, kjer se je odločil
za močno približan en-face portret (close up izrez). Ne zanima ga osnovna čelna upodobitev
s prikazom celega obraza – srčika njegovega interesa je del obraza okoli oči.

Serija fotografij enotnega formata prvenstveno prikazujejo podobo očesa. V ospredje se
postavi avtorjeva namera v brezčasnost ujeti osebnost upodobljenca. Slednja je
razpoznavna tudi skozi iskanje kontrasta med barvo in teksturo polti, las in šarenice.
Prav slednje pa zaradi svoje unikatnosti predstavljajo zanimiv likovni motiv.

Naslanjajoč se na enega od namenov portreta – t. j. prepoznava posameznika – je Blaž želel
v fotografije ujeti edinstveni značaj upodobljenca in ga skozi upodobitev posameznega
očesa razkriti gledalcu. Pri tem se je subtilno naslonil na pomen latinske besede protraho,
ki pomeni izvleči, razkriti. Iz tega izhaja tudi spontano nastal namen razstave, in sicer
prikazati portretno fotografijo na nov, razmeroma neustaljen in inovativen način.

Fotografije so zanimive iz likovnega vidika pa tudi iz vsebinskega, saj se fizična upodobitev
posameznika postavi v ozadje, v ospredje pa je postavljen njegov značaj, duša. Prav tisti
delček njegove osebnosti, ki pripoveduje o trenutku, ko je posameznik stopil pred
fotografski objektiv in se je v njegovih očeh zrcalila teža celotnega dneva."

Razstava je nastala ob podpori KUD Oksimoron in Občine Kamnik.

Fotografija: Aleš Romaniuk