Usposabljanje za delo z mladimi

Usposabljanje za delo z mladimi 2010-04-22T00:00:00+01:00
Mladinski center Kotlovnica, Fužine 10, Kamnik
Usposabljanje za delo z mladimi
13. 5. 2010 – 16. 5. 2010
12:00 – 16:00
MC Kotlovnica, Fužine 10, Kamnik
20 EUR

Tro-dnevno izobraževanje od 13. do 15. maja 2010.

Producent: MSKA
Soproducent: MC Kotlovnica, KDPM
Termin: 13., 14., 15. maj 2010
Lokacija: Rodova koča – Pšenk, Idrija

Izobraževanje je namenjeno vsem mladim, ki se želijo naučiti dela z mladimi ali si želijo izvajati lastne projekte. Kakršno koli predznanje ni potrebno.

NAMEN: neformalno izobraževanje mladih, spoznavanje akterjev na področju mladinskega dela v Kamniku, spoznavanje organizacije mladinskih projektov, vodenje mladinskih društev, spoznati lastnosti dela z mladimi.

CILJ: organizacija vsaj 5 mladinskih projektov, povezava vseh udeležencev izobraževanja v vsaj enem mladinskem projektu, izobraziti vsaj 5 mladih, ki bodo kvalitetno delali z mladimi.
Teme na usposabljanju:
- Načrtovanje, vodenje in evalvacija mladinskih projektov
- Vodenje mladinskih društev
- Vodenje tima
- Izvedba in primeri dobrih praks mladinskih projektov


Predavatelji:
- Goran Završnik (Dom kulture Kamnik, Kamfest, KD Priden možic)
- Magda Strmšek (nevladne organizacije, mladinski trener)
- Boštjan Košir (Mladinski center Kotlovnica, mladinski trener)
- Andrej Podbevšek (Mladinski svet Kamnik, mladinski trener)

Prijave sprejemamo do 8.5.2010.
Prenos prijavnice (.doc)

Ob priloženi prijavnici je potrebno priložiti fotokopijo potrdila plačila kotizacije usposabljanja.
O podrobnostih izobraževanja boste obveščeni do 10.5.2010.

Cena tridnevnega usposabljanja je 20 EUR. V ceno je vključeno spanje, hrana in vsa predavanja. Plačilo kotizacije lahko izvedete s plačilom na tekoči račun MSKA: SI56 0231 2025 3715 440 ali osebno z gotovino Gašperju Poljanšku (generalni sekretar, MSKA) 040 812 622.